วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เฉลยแบบฝึกหัด เรื่อง การเขียนผังงาน

แบบฝึกหัดที่ 1 เรื่องฝังงาน (เฉลย)

พิจารณาข้อความนี้  แล้วเขียนข้อความเรียงลำดับในกล่องของผังงานให้ถูกต้อง


-->